Saturday, 31 December 2016

3

Dari Abu Hurairah r.hw meriwayatkan bahawa Rasulullah s.w.t telah bersabda:Syaitan ingin melakukan kejahatan kepada seorang atau
dua orang ( ingin
memudharatkan mereka), tetapi jika mereka bertiga, maka syaitan tidak lagi ingin untuk melakukan kejahatan kepaba mereka.
( HR Bazzar, Majma  uz
Zawaid).

No comments:

Post a Comment