Saturday, 31 December 2016

Berjaya.

*>> Firman Allah Subhanallahu Wa Ta'ala;*

*_Tafsirnya:_*

*>> Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah serta sujudlah (mengerjakan sembahyang), dan beribadatlah kepada Tuhan kamu (dengan mentauhidkanNya), serta kerjakanlah amal-amal kebajikan, supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat).*

*_(Terjemahan Al Quran Surah Al-Hajj, ayat 77)_*

*_______*

No comments:

Post a Comment